MedPahrm Jobs

Featured

Lekarz Endokrynolog

Zakres zadań i obowiązków

 • Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza endokrynologa

 • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej

 

Wymagania:

 • Dyplom
 • Lekarz specjalista z II stopniem specjalizacji (lub lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym)
 • Prawo wykonywania zawodu

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza endokrynologa

 • Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego

 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych

 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

   

Oferujemy:

 • Elastyczne formy zatrudnienia

 • Pracę w aktywnym i wymagającym środowisku