MedPahrm Jobs

Featured

Lekarz Endokrynolog

Zakres zadań i obowiązków

  • Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza endokrynologa

  • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.

  • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej

 

Wymagania:

  • Dyplom
  • Lekarz specjalista z II stopniem specjalizacji (lub lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym)
  • Prawo wykonywania zawodu

  • Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza endokrynologa

  • Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego

  • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych

  • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

     

Oferujemy:

  • Elastyczne formy zatrudnienia

  • Pracę w aktywnym i wymagającym środowisku